خدمات برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان بصورت شبانه روزی

هوشمند سازی برق ساختمان

نصب انواع لوستر ساده و کنترلی

نصب و تعمیر انواع ایفون صوتی و تصویری

نورپردازی داخلی و نما ساختمان

شبرق ساختمان شامل چندین بخش میباشد

بخش اول مرحله سیم کشی ساختمان است که در این مرحله کار سیم کشی انجام میگیرد